Nano Curcumin 3HTD 20% – Nghiên cứu của Viện Hàn Lâm

400.000 

Nano curcumin đầu tiên có hàm lượng cao tới 20%

Hoàn toàn tinh khiết Không có tạp chất

Hỗ trợ tốt nhất cho người bị dạ dày, đại tràng, u bướu

Nano Curcumin 3HTD 20% – Nghiên cứu của Viện Hàn Lâm

400.000